BABORÁK AND FRIENDS

Baborák and Friends působí na hudební scéně od roku 2001. Vystupuje na koncertech a festivalech v Evropě a Japonsku, nahrává pro Exton a Supraphon Jeho členové jsou úspěšní sólisté, laureáti mezinárodních soutěží a komorní hráči mladé generace (houslisté Dalibor Karvay, Martina Bačová, Roman Patočka, Vladimír Klánský, Aida Shabuová, violisté Jiří Zigmund, Vladimír Kroupa, Karel Untermiller, violoncelíistka Hana Baboráková) přední hráči českých orchestrů (Česká Filharmonie, SOČR, PKF, FOK) a komorních souborů (Wihanovo kvarteto, Haroldovo kvartet, Epogue quartet, Afflatus Quintet, České noneto) . Jako hosté s BE vystupují konzertní mistři a první hráči Mnichovské a Berlínské Filharmonie (Lorenz Nasturica , Wilfried Strehle, Wenzel Fuchs) . Repertoir BE zahrnuje skladby barokní, klasicistní, romantické, dvacátého století a dále celou řadu úprav a skladeb souboru přímo věnovaných.

Vlastní debut je spojen s nahráním cd pro Exton se skladbami klasiků a z 20. století (Mozart, Beethoven, Kroll, Turner) . Úspěšná spolupráce pokračovala dalším cd „Le quatro stagioni-průřez italskou hudbou čtyř století (Vivaldi, Corelli, Donizetti, Cherubini, Sinigalia, Rota) , které obdrželo cenu japonských kritiků. Třetím projektem je cd se skladbami vídenských klasků (Haydn, Mozart, Beethoven, Rejcha) U příležitosti jubilea Bohuslava Martinu, BE realizoval nahrávku„Serenade" s jeho komornímy skladbami (Kvartet a Serenada) v kombinaci s díly skladatelů Carla Nielsena a Cherlese Koechlina.

Od svého založení BABORAK AND FRIENDS vystoupil na mnoha konzertech v Čechách, Německu a Japonsku a na prestižních festivalech (Pražské Jaro, Mitte Evropa, Concentus Moraviae, Gruenwald Musik) V sezoně 2010-2011 byl residenčním souborem ČNSO v jeho komorní řadě konzertů v klášteře u Sv. Anežky.

Repertoir BABORAK AND FRIENDS navazuje na tradici která vznikala v 18. století. Lesní roh byl v té době využíván spíše jako signální nástroj při parforsních honech, které se pořádali všichni šlechtici. Možná proto se začal těšit široké oblibě a našels cestu i do konzertních síní a stal se nepostradatelnou součástí hudby symfonické i komorní. Skladby Vivaldiho, Corelliho, Moureta, Haendla, Telemanna, jsou nedílnou součástí programů BE.

Skladatelé Manheimské školy a vídeňští klasikové napsali celou řadu virtuozních skladeb pro lesní roh a smyčce. Velkou inspirací jim bylo umění českých hornistů té doby. Za všechny uvedme J. V. Stich- Punta, kterému L. v. Beethoven věnoval Sonátu F-Dur op. l7, W. A. Mozart-hornový part v Symfonii concertante. Skladby období klasicismu tvoří nejpodstatnější část repertoiru BE. (J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven, A. Rejcha, L. Boccerinni, V. Stamitz, J. B. Vanhal, atd.)

Na počátku 19. století dochází k revolučnímu zdokonalení lesního rohu přidáním ventilů, které umožnili zahrát chromatickou řadu tonů. A ve století dvacátém vzniká celá řada komorních skladeb pro lesní roh v kombinaci nejen s nástroji smyčcovými ale i dechovými a bicími. (Janáček, Martinů, Koechlin, Nielsen) .

Samostatnou kapitolu tvoří skladby přímo napsané nebo autorsky upravené pro soubor. BE překvapuje nečekanými a mnohdy až šokujícími zvukovými kombinacemi a nebrání se výletům do jiných žánrů, jako např. jazz, swing, taneční, filmová, etnická a orientální hudba. Pro BE komponují a upravují skladatelé M. Bok, F. Šterbák, T. llle<< Back